Back to Course

Chuỗi video Luyện Chữ Đẹp Miễn Phí

0% Complete
0/0 Steps
 1. KHỞI ĐỘNG
  Hướng dẫn cách cầm bút
 2. Cách lia bút đúng
 3. 10 bài luyện nét thanh nét đậm cho bút ngòi mài, lá tre nhỏ
 4. 5 nét cơ bản quan trọng trong luyện chữ đẹp
 5. LUYỆN CHỮ THƯỜNG
  Cách viết chữ a thường
 6. Cách viết chữ b thường
 7. Cách viết chữ c thường
 8. Cách viết chữ d thường
 9. Cách Viết Chữ e thường
 10. Cách viết chữ g thường
 11. Cách viết chữ h thường
 12. Cách viết chữ i thường
 13. Cách viết chữ k thường
 14. Cách viết chữ l thường
 15. Cách viết chữ m thường
 16. Cách viết chữ n thường
 17. Cách viết chữ o thường
 18. Cách viết chữ p thường
 19. Cách viết chữ q thường
 20. Cách viết chữ r thường
 21. Cách viết chữ s thường
 22. Cách viết chữ t thường
 23. Cách viết chữ u thường
 24. Cách viết chữ v thường
 25. Cách viết chữ x thường
 26. Cách viết chữ y thường
 27. LUYỆN CHỮ HOA
  Luyện viết chữ Hoa - nhóm 1 & 2
 28. Luyện viết chữ Hoa - nhóm 3 & 4
 29. Luyện viết chữ Hoa - nhóm 5 & 6
 30. LUYỆN CHỮ SỐ VÀ NỐI CHỮ
  Cách nối chữ
 31. Quy trình luyện chữ số
 32. LUYỆN CHỮ HOA SÁNG TẠO
  Bí quyết luyện chữ hoa sáng tạo
 33. 10 nét cơ bản luyện thanh đậm cho bút ngòi G
 34. Cách viết chữ A hoa sáng tạo
 35. Cách viết chữ B hoa sáng tạo
 36. Cách viết chữ C hoa sáng tạo
 37. Cách viết chữ D hoa sáng tạo
 38. Cách viết chữ E hoa sáng tạo
 39. Cách viết chữ G hoa sáng tạo
 40. Cách viết chữ H hoa sáng tạo
 41. Cách viết chữ I hoa sáng tạo
 42. Cách viết chữ K hoa sáng tạo
 43. Cách viết chữ L hoa sáng tạo
 44. Cách viết chữ M hoa sáng tạo
 45. Cách viết chữ N hoa sáng tạo
 46. Cách viết chữ O hoa sáng tạo
 47. Cách viết chữ P hoa sáng tạo
 48. Cách viết chữ Q hoa sáng tạo
 49. Cách viết chữ R hoa sáng tạo
 50. Cách viết chữ S hoa sáng tạo
 51. Cách viết chữ T hoa sáng tạo
 52. Cách viết chữ U hoa sáng tạo
 53. Cách viết chữ V hoa sáng tạo
 54. Cách viết chữ X hoa sáng tạo
 55. Cách viết chữ Y hoa sáng tạo
Lesson 12 of55
In Progress

Cách viết chữ i thường

ChuCuong 15/07/2024
error: Alert: Content is protected !!